ماه پرجشن

تیر ماه 2تا جشن داریم جشن نامزدی دختر خواهرم و جشن ازدواج مجدد دوستم راستی تولد مهدی هم ماه بعده 17 تیر نمیدونم بخاطر اینکه اولین سال تولدشه یکم مفصلتر بگیرم یانه؟ دیشب مهدی تب شدیدی داشت امروز دوباره آب بینیش آویزونه بچه ام علی برای جایزه ممتازیش یک فوتبال دستی خواسته بود باباش هم هی امروز فردا میکنه.

/ 1 نظر / 19 بازدید
فرزانه

مبارک باشه انشالله همیشه به شادی